Czym jest system GS1?

Czym jest system GS1?

Do identyfikacji produktów, usług czy lokalizacji służą standardy GS1. Dzięki nim zarządzanie  łańcuchami dostaw staje się o wiele łatwiejsze.

Standardy GS1: gdzie znajdują zastosowanie?

Standardy GS1 są zbiorem międzynarodowych standardów, które ułatwiają zarządzanie łańcuchami dostaw na skalę globalną. Standardy GS1 mają zastosowanie w każdej branży. System GS1 może być stosowany w handlu, usługach, bankowości, dystrybucji i transporcie towarów. Znajduje zastosowanie także w wojskowości, administracji publicznej, poczcie. Najbardziej znany system GS1 to kody kreskowe. Pozwala zyskać dane, które są istotne z punktu widzenia konsumenta. Kody GS1 są wyjątkowe i unikalne dla każdego przedsiębiorstwa. Są nie tylko numerem służącym identyfikacji przedsiębiorstwa, ale dostarczają także takich informacji, jak data ważności czy numer partii produkcyjnej.

Dlaczego warto stosować kody GS1?

Kody GS1 ujednoliciły system identyfikacji nie tylko towarów i usług, ale także podmiotów. GS1 jest międzynarodową organizacją non profit. W chwili obecnej należy do niej ponad 100 państw, w tym także Polska. Dzięki standardom GS1 zarządzanie procesami i wymianą informacji stało się o wiele łatwiejsze. Początkowo system GS1 wykorzystywany był w branży FCMG, która zaopatruje rynek w produkty pierwszej potrzeby. Obecnie standardy GS1 stosowane są nawet w służbie zdrowia. Z międzynarodową organizacją GS1 współpracuje GS1 Polska. Jest ona organizacją, która zarządza systemem GS1 na terenie naszego kraju.