Kilka informacji o upadłości konsumenckiej

upadłość konsumencka

Osoby, które popadły w znaczne długi i chciałby sobie z nimi poradzić mogą postawić na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W wielu wypadkach jest to naprawdę jedyne rozwiązanie, które pozwala wyjść ze spirali zadłużenia. Czym jest upadłość konsumencka? Na czym polega? Z jakimi konsekwencjami się wiąże?

Co to takiego?

Upadłość konsumencka określana jest również mianem bankructwa konsumenckiego. Decydując się na nią, możemy liczyć na znaczące bo sięgające nawet 90% zmniejszenie długów. Możliwe jest również ich całkowite umorzenie. Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność osoby, które zdecydowała się o nią wystąpić. Sytuacja finansowa wnioskodawcy jest zawsze dokładnie sprawdzana.

Kogo może dotyczyć upadłość konsumencka?

Dotychczas było tak, że sąd ogłaszał konsumencką wyłącznie wtedy, kiedy do zadłużenia doszło na skutek czynników od nas niezależnych. Dzisiaj nawet osoby, które świadomie doprowadziły do swojej trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na upadłość konsumencką. Co ważne, upadłość konsumencka to rozwiązanie przewidziane są prywatnych osób fizycznych, które nie mają własnej działalności gospodarczej. Wszystkie kwestie dotyczące upadłości konsumenckiej regulowane są przez ustawę Prawo upadłościowe. Została ona uchwalona 28 lutego 2003 roku.

Upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie możemy poradzić sobie ze spłatą zadłużenia. Zawsze ogłasza ją sąd po rozpatrzeniu złożonego przez nas wniosku. Upadłości nie należy się obawiać. Nierzadko tylko ona pozwoli wrócić do stabilizacji finansowej.