Medycyna pracy – profil działalności

Medycyna pracy - profil działalności

Polskie prawo przewiduje obowiązek badań medycznych, którym musi poddać się osoba zatrudniona jeszcze przed podjęciem obowiązków zawodowych. Nie można ich przeprowadzić w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie, badania wykonują więc placówki, których specjalnością jest medycyna pracy Poznań.

Jakie badania są wykonywane

Przepisy polskiego prawa charakteryzują się dużą precyzją także wówczas, gdy stawiamy pytanie o to, jakie badania powinny zostać wykonane przez lekarza medycyny pracy. Tu wiele zależy od tego, jaki jest charakter obowiązków wykonywanych przez zatrudnionego oraz od tego, jakie czynniki zagrażające jego zdrowiu pojawiają się na stanowisku pracy. Jeśli czynników takich nie ma, medycyna pracy Poznań ogranicza się do konsultacji u odpowiedniego lekarza, którzy wydaje orzeczenie o zdolności do pracy. Konieczne jest jednak również wykonanie badań laboratoryjnych, w skład których wchodzą: morfologia, OB oraz badanie ogólne moczu. Zgoda na prace nie zostanie też wyrażona, jeśli pacjent nie podda się badaniu RTG klarkii piersiowej.

Badania okresowe Poznań – szczególne okoliczności

Każdy, kto miał kontakt z instytucją taką, jak medycyna pracy Poznań z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnych okolicznościach opinia lekarza medycyny pracy nie jest wystarczająca. Konieczne jest też odbycie dodatkowych konsultacji, aby stwierdzić, czy wykonywanie danego zawodu nie odbije się na zdrowiu przyszłego pracownika. Najczęściej mamy w takim przypadku do czynienia z konsultacją z okulista, kariologiem i neurologiem, choć bywa i tak, że konieczne jest wykonanie badania słuchu lub badania laryngologicznego.