Upadłość konsumencka: garść przydatnych faktów

upadłość konsumencka

Osoby prywatne nierzadko zaciągają kredyty. Pieniądze z nich pochodzące przeznaczane są na zakup nowego auta, pralki, lodówki, wyjazd na wakacje. O ile dobrze przekalkulujemy, nie powinniśmy mieć żadnych problemów ze spłatą pożyczki. Gorzej, kiedy pojawiają się w tym względzie trudności. Kiedy nie radzimy sobie ze spłatą kolejnych zobowiązań, a jednocześnie chcemy naprawdę wyjść z finansowych problemów, rozwiązaniem okazuje się być bankructwo konsumenckie znane także pod nazwą upadłości konsumenckiej. 

Jak wygląda ogłoszenie upadłości?

Jeżeli brak majątku zmusił nas do ogłoszenia bankructwa, musimy przede wszystkim przejść przez proces upadłościowy. Dzieli się go na trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest rozpatrzenie przez sąd złożonego wniosku. Następnie przychodzi pora na właściwe postępowanie upadłościowe. Ostatnim etapem jest wykonany plany spłaty swoich zobowiązań, jeśli taki plan został wykonany. 

Złożenie wniosku

Bankructwo konsumenckie nie będzie możliwe, jeśli nie złożymy stosownego wniosku. We wniosku o ogłoszenie upadłości znajdują się wszystkie niezbędne informacji o osobie zadłużonej, majątku, jaki posiada, a także wierzycielach. Wniosek składamy w sądzie, który jest właściwy dla nas. Możemy to zrobić zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty. Jeśli sąd wyrazi na to zgodę, dłużnik nie będzie musiał osobiście stawiać się w sądzie. Możliwe jest bowiem przeprowadzenie niejawnego postępowania dowodowego bez konieczności przesłuchiwania osoby wnioskującej o bankructwo.

Tych, których ogłoszenie upadłości oraz brak majątku interesują, odsyłamy do naszego innego artykułu dotyczącego ogłaszania upadłości konsumenckiej.