Kilka przydatnych informacji o upadłości konsumenckiej?

upadłość konsumencka

Bankructwo może dotyczyć nie tylko firm, ale również osób indywidualnych. Brak majątku oraz środków finansowych do regulowania swoich należności wobec wierzycieli to poważny problem, z którym musi zmierzyć się coraz więcej osób. Jeśli mimo starań nie udaje się nam rozwiązać naszych problemów, z pomocą przychodzi nam ogłoszenie upadłości. Tak zwane bankructwo konsumenckie to naprawdę dobre rozwiązanie, które tylko tak strasznie brzmi.

Ogłoszenie upadłości: co trzeba zrobić?

Decydując się na ogłoszenie upadłości, musimy przede wszystkim złożyć w sądzie stosowny wniosek. Znajdują się w nim informacje dotyczące dłużnika, wierzycieli oraz majątku, jakim dysponuje dłużnik. 

Co da nam ogłoszenie upadłości?

Bankructwo konsumenckie to przede wszystkim pewność, że od powstałego zadłużenia nie będą naliczane odsetki. Dłużnika nie będą również nękać firmy windykacyjne. Jeśli wobec dłużnika wszczęte było postępowanie przez komornika, musi zostać ono zawieszone. Jeśli postanowienie o upadłości się uprawomocni, wszystkie toczące się postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Brak majątku a ogłoszenie upadłości

Osoby, które nie dysponują majątkiem również mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Co więcej, brak majątku oraz dochodów to powód, dla którego proces ogłoszenia upadłości przebiega zdecydowanie szybciej. Konsekwencją jest szybsze oddłużenie, co oczywiście jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla dłużnika.

Osoby, które temat upadłości konsumenckiej zainteresował, odsyłamy do naszego innego artykułu, w którym poruszyliśmy to trudne zagadnienie.