Monitoring komputerów i serwerów

Monitoring komputerów i serwerów

Ryzyko utraty firmowych danych można dzisiaj zminimalizować. Częścią polityki bezpieczeństwa danych powinna być privileged identity management. W języku polskim znaczy to zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną.

Co daje system PIM?

Privileged identity management to procedura, której zadaniem jest ograniczenie wewnętrznych zagrożeń. Privileged identity management umożliwia nadzorowanie aktywności uprzywilejowanych użytkowników. PIM to skuteczny sposób na to, aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do istotnych danych.

PIM zabezpiecza wszystkie wrażliwe dane, które znajdują się w zasobach danej firmy. Rozszerzony dostęp do kont firmowych jest dużym zagrożeniem. PIM zagrożenie to znacznie zmniejsza. Systemy PIM znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo, że osoby nieuprawnione zyskają dostęp do ważnych informacji.

W jakich firmach PIM znajduje zastosowanie?

Bezpieczeństwo danych jest istotne dla każdej firmy. Oznacza to, że systemy mogą zostać wdrożone w każdej firmie niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa. Systemy te są bardzo funkcjonalne i posiadają szereg różnorodnych funkcji. System umożliwia między innymi monitorowanie aktywności użytkowników.

System PIM to możliwość większego kontrolowania aktywności użytkowników. Co ważne, system ten to rozwiązanie, którego wdrożenie nie wiąże się dla firmy ze znacznym obciążeniem finansowym. W firmach, w których wdrożony został system ryzyko utraty danych jest ograniczone do minimum. To jedna z największych zalet PIM.