O fakturach w formie cyfrowej

O fakturach w formie cyfrowej

W każdej firmie wytwarzanych jest mnóstwo różnego rodzaju dokumentów. Do dokumentów niezwykle ważnych z punktu widzenia finansów firmy należą faktury. Są firmy, w których faktur może być bardzo dużo. W związku z tym proces ich dekretacji i akceptacji może zajmować wiele czasu. Można go znacznie skrócić wprowadzając elektryczny obieg faktur.

Faktury i elektryczny obieg faktur

Weryfikacja, opisanie i zatwierdzenie bądź nie każdej faktury w obiegu papierowym pochłania mnóstwo czasu. Do tego dochodzi ryzyko jej zagubienia, co w efekcie może skutkować nieterminowym rozliczeniem się z urzędem skarbowym. Konsekwencje mogą być dla firmy bardzo poważne. Praca z fakturami może jednak przebiegać w sposób bardziej wygodny i szybki. W chwili obecnej można bowiem wybrać elektroniczny obieg faktur. Więcej o korzyściach z tego rozwiązania można przeczytać w naszym artykule „Papierowy obieg faktur odchodzi w przeszłość”. Zatwierdzenie lub odrzucenie faktury w formie elektronicznej zajmuje bardzo mało czasu.

Obieg faktur: szybko i wygodnie

Rozliczanie zeskanowanych, a więc mających formę elektroniczną faktur ułatwia pracę pracownikom każdego działu, który bierze udział w procesie ich rozliczania. Papierowe faktury trafiają do archiwum, w razie konieczności można je tam w każdej chwili odnaleźć. Rozwiązania w postaci elektronicznego obiegu faktur kosztowych mogą zostać rozszerzone o zarządzanie umowami o świadczenie usług.

Elektroniczny obieg faktur to większe bezpieczeństwo, ale także zmniejszenie kosztów.